Presentation av Lifedancing-teamet i Göteborg

Sanna König, 42 år. Medarbetare på ledarutbildningen i Lifedancing. Tjänstledig.
Legitimerad lärare i svenska som andraspråk och certifierad Lifedancing-lärare. Inspireras av lärande, kommunikation och möten i samspel mellan människa, djur och natur.
Dansen och naturen är mina heliga hemmarum. Där kan jag vara mig själv. Njuta, gråta, mötas. Utmanas, växa –  vara och vila. De där magiska stunderna av total närvaro i nuet som ibland händer i dansmötet med mig sjäv och i möten tillsammans med andra dansare. Bortom tid och rum, tankar och prestation. Bara här och nu. I möte och i djup kontakt. I rörelse. Innerligt varande, närvarande. Berörd. Det är medicin för själen! Liksom skogsgröna mossan vid havet i Blekingska skärgården.
Superkraft: njuter hästnära samvaro, mjuka leenden och Pärlans ljuvliga saltlakritskola.

Elisabeth Gruneau, 67 år. Medarbetare på terminskursen Move.
Dansen är mitt Narnina! Den parallella värld som jag tillåts kliva in i, där en annan logik gäller och där  stundom allt blir magiskt, utmanande, tokigt och vackert. I dansen upplever jag  tydligt relationen mellan kropp och själ och båda fröjdas. Jag ser hur dansen speglar mitt sätt att leva och jag betraktar nyfiket mig själv i rörelse –  ensam och i relation. Dansen utvecklar!
Jag har ett långt yrkesliv bakom mig med utvecklingsarbete och ledarskap inom offentlig verksamhet. Numera gör jag det jag från början planerade innan annat kom emellan, jag tar som diplomerad psykosyntesterapeut emot klienter i samtalsterapi. Jag är  är också drömgruppsledare och aktiv i drömgruppsverksamhet.
Superkraft: morgonsimmar med fiskar och änder.

Ninna Larsson, 47 år. Medarbetare på fördjupningskursen Follow The Flow och på Lifedancing workshops. Föräldraledig.
Naturen och dansen är mina främsta inspirationskällor. Lifedancing är ett bra verktyg för att få utrymme att reflektera och stanna upp i vardagen, fast genom rörelse. Och på ett tillåtande och lustfyllt sätt. Jag arbetar med naturvård och friluftsliv och gillar både skogen och havet. Är också certifierad Lifedancing-lärare. Trivs också på min odlingslott eller med en bok i trädgården.
Superkraft: lagar delikat västerbottenostpaj.

Lennart Jarlsnäs, 59 år. Medarbetare på Shake Your Everything och på Lifedancing workshops.
Arbetar som rådgivare åt företag och anställda vid omställning. Är utbildad maskiningenjör från Chalmers och har ett antal beteendeutbildningar inom coachning och terapi.
Dansen ger mig en känsla av starkt välbefinnande. Ger mig en rörlighet i kroppen. En lustfylld träning. Har också varit ett sätt för mig att mer komma i kontakt med mig själv och min kropp.
Superkraft: njuter god choklad (med måtta).

 

Livia Hedin, 31 år. Medarbetare på Shake Your Everything.

Dansen har kommit att bli mitt största redskap för att nå inåt och vara mer närvarande i kropp och sinne. Upptäckten av den här dansformen har känts som att hitta hem, in i mig själv och i mötet med andra.
Jag har utbildat mig till beteendevetare och fortsatte sedan studera dansterapi. Jag arbetar just nu som aktivitetshandledare på en daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer. Annat som ger mig energi och inspiration är tid i naturen, umgänge med familj, vänner och djur. Det skrivna ordet är något jag håller kärt och gärna ägnar mig åt, oftast i poesiform.

Superkraft: Ihärdig fårtämjare

 

2018-08-29T09:01:21+00:00 juni 25th, 2017|