Embodiment – Terminskurs i Lifedancing 2021-11-29T20:57:09+00:00

Embodiment – Terminskurs i Lifedancing

Terminskurs i Lifedancing för dig som gillar att dansa fritt – individuellt och tillsammans. Kursen passar både dig som är ny Lifedansare och dig som redan är bekant med metoden.

Du utforskar hur Lifedancing kanske kan hjälpa dig till djupare, förkroppsligad närvaro. Du tränar upp förmågan att känna kroppen inifrån (istället för att betrakta den utifrån, som ett objekt som ska ändras och fixas). När du är hemma i kroppen står du stadigare, både i din kraft och i din sårbarhet. Du vet var du börjar och slutar, och det blir enklare att möta andra utan att tappa bort dig själv.

Så här ser ett kurstillfälle ut
– Uppvärmning
– Centrering
– Samling, kort gruppdelning, intro till dagens tema
– Vid vissa tillfällen: dialog-övningar 
– Grundning
– Lifedancing-cykel, ev. övningar som stöder dagen tema
– Samling, kort gruppdelning
Prel. kursplan Embodiment
Introduktion samt basövningarna centrering och grundning
Jord-elementet: fötter och ben, tyngd, receptivitet
Eld-elementet: höfter, bäcken, gentalier, kraft och libido, uttrycksfullhet
Vatten-elementet: ryggrad, nacke, huvud, släppa taget 
Luft-elementet: bröstkorg, axlar, armar, händer
Avslutning, fullbordan

Efter varje kurstillfälle får du ett mejl med uppföljning samt låtlista med musiken. Missade gånger kan kostnadsfritt tas igen på de öppna danskvällarna Shake Your Everything.

Att dansa regelbundet i en sluten grupp kan vara kraftfullt och roligt. Gruppen blir ofta en stark container för såväl individuella som kollektiva rörelser.

Förbered dig genom att läsa om Lifedancing-metoden under fliken Om Lifedancing.