Lifedancing workshops och dansdagar 2021-07-23T09:59:48+00:00

Dansa med Döden Dansdag i Lifedancing Alla Helgona lö. 6/11, Göteborg

I det ögonblick vi blir till startar resan mot döden.
Ja, det enda vi med säkerhet vet, är att vi ska dö.
Ändå lever vi som om döden inte fanns.

När döden så kommer emot oss, reagerar vi på olika sätt.
Några av oss sörjer, naturligt och fritt.
Andra stänger inne sorgen.
Åter andra fastnar i sorg och kommer inte vidare.

Alla Helgona dagen – de dödas dag – är den dag vi traditionellt minns våra döda.
Kanske tänder vi ljus på graven eller hemma och tänker särskilt mycket på dem som gått före.
I år vill vi bjuda in till en dans-ritual på Alla Helgona – för dig som vill Dansa med Döden.
En möjlighet att minnas, hedra och glädjas.
Säga det som är osagt.
Sörja och släppa taget.
Komma vidare.

Ur kursinnehållet:
– Centrering och grundning – basövningarna i Lifedancing.
– Lifedancing – dansa dig in kroppen till skön musik.
– Sittande meditation – närvaro och fokus.
– Ceremoni och ritual – liv och död.

– Dialogövningar i dyader och helgrupp – formulera det du upplever. Lyssna och lär av andras berättelser.

Dansa med Döden – Lifedancing dansdag
Lö. 6/11 kl. 10-18, uppvärmning från kl. 9.45
950/750 kr, den högre kostnaden om du arbetar, annars den lägre
Musikens Hus, Djurgårdsgatan 13
Föranmälan carinamaria@lifedancing.se eller sms 073-555 33 82

I samband med din anmälan bokar vi tid för ett kort introduktions-samtal med dig, ca 15 min.

Kursledare
Carina-Maria Möller
Lennart Jarlsnäs