Lifedancing 2018-08-27T14:47:02+00:00

_MG_8996Om Lifedancing

Introduktion
Här kan du läsa om Lifedancing-metoden.
Först en kort introduktion till de olika delarna i Lifedancing-praktiken,
sedan några rader om dess möjliga effekter.
Längst ned några viktiga förhållningsregler.

Om Lifedancing-metoden
En Lifedancing-session inleds alltid med uppvärmning, centrering och samling med en kort introduktion. Sedan grundning,  inspirerad av Basal Kroppskännedom. Därefter dansar du dig igenom Lifedancing-cykeln, sedan avslappning, vila och integrering. Slutligen samling och uppföljning. Du dansar både med dig själv och tillsammans med andra (men du väljer själv). På så sätt får du möjlighet att träna dig i att vara centrerad och grundad samtidigt som du möter andra.

Centrering
Centrering är en av basövningarna i Lifedancing-metoden och den kommer efter uppvärmningen.
När vi praktiserar centrering övar vi oss på att känna kroppen inifrån, istället för att betrakta den utifrån, som ett objekt. Vi känner andningen i kroppen, andetag för andetag, och blir närvarande i nuet.

38883_411124352831_582967831_4551495_6397061_n

Genom att träna centrering regelbundet övar vi upp förmågan att vara hemma i våra kroppar. Och när vi är hemma – centrerade – blir det enklare att möta andra, utan att tappa bort oss själva. Vi känner var vi börjar och slutar och kan lättare sätta gränser om vi behöver det, och låta andra komma nära om vi vill det.

Grundning
Grundning är också en av basövningarna i Lifedancing-metoden och vi gör den efter introduktionen.
När vi övar grundning riktar vi uppmärksamheten in i kroppens alla delar. Känner kroppen inifrån, del för del, med närvaro, andning och rörelse. Vi lägger särskilt mycket uppmärksamhet på fötterna och vi återkopplar och grundar alla kroppens delar med våra fötter.

m5s

Om vi vill kan vi se fötterna som rötter. När vi medvetet kör ned fötterna i jorden rotar vi oss och knyter an  – till jorden – och till livet.

I ett moment i början av grundningen tränar vi på att överlämna oss till jorden. När vi ger efter för tyngdkraften känner vi att jorden är där – solid och stadig – och tar emot oss. Vi kan då få en konkret upplevelse av att vi är hållna och burna, och det kan hjälpa oss att kultivera förmågan att hålla och bära oss själva. Så småningom kan vi börja känna större närvaro och tillit: till kroppen, till jorden – och till livet självt.

När vi tränar grundning regelbundet blir vi alltmer bekväma i våra kroppar. Vi kan också märka att kroppen börjar svarar an på olika sätt. Ju mer vi övar, ju lättare blir det att utveckla känslighet och lyhördhet inför kroppens signaler.

Lifedancing-cykeln
Vi dansar oss igenom kroppens alla delar, nedifrån och upp. De fyra elementen får stödja och inspirera vår danspraktik. Här en kort beskrivning av de olika faserna i Lifedancing-cykeln.

Element: jord
Kroppsdelar: fötter, ben
Kvaliteter: densitet, tyngd, mörker, kyla
Förhållningssätt: receptivitet, ta emot sig själv och andra, våga vänta in
Riktning: inåt
Vanlig upplevelse: rädsla, avstängdhet, glädje över att äntligen kunna vila inuti sig själv

Element: eld
Kroppsdelar: höfter, bäcken, genitalier
Kvaliteter: livsenergi, sexualitet, värme
Förhållningssätt: aktivitet, kommunikation
Riktning: utåt
Vanlig upplevelse: rädsla för kraften, ilska över att man hållit sig tillbaka men även glädje över att kunna vara i sin kraft

Element: vatten
Kroppsdelar: huvud, nacke, hals
Kvaliteter: flöde
Förhållningssätt: låta taget släppa, överlämnande, tillit
Riktning: inåt
Vanlig upplevelse: sorg, hjälplöshet och uppgivenhet, tacksamhet när det släpper

Element: luft
Kroppsdelar: bröst, axlar armar
Kvaliteter: expansion, frihet, lätthet, ljus
Förhållningssätt: receptivitet och aktivitet samtidigt
Riktning: inåt och utåt
Vanlig upplevelse: separation från sig själv och andra, sårbarhet, separation från livet och kärleken men också glädje, kreativitet och samskapande, enhet

Alla element är lika viktiga och alla hänger ihop.
Är vi inte centrerade, grundade och hemma hos oss själva finns det ingen där när vi möter andra.
Utan center och grund i kroppen blir det svårt med gränser och integritet och det kan hindra oss i att låta andra komma nära (eller så låter vi andra komma närmre än vi egentligen vill).
Ibland möter vi upplevelsen av separation och motstånd när vi riktar uppmärksamheten inåt.
Kroppen känns bara jobbig, stum och avstängd och det är smärtsamt.
Vi kan då pröva att öva receptivitet; ta emot oss själva och motståndet med vänlighet och medkänsla.
Vänta och lyssna. Försiktigt röra på stumheten, ha tålamod och se vad som händer.

Om vi inte kan kommunicera och uttrycka det vi önskar och vill, kan vi inte skapa och ge till andra, till världen.
Vi håller tillbaka vår kraft och det gör oss arga och bittra, kanske t.o.m. deprimerade.
Det är viktigt att kunna tala sin sanning, stå för den man är och gå sin väg.
Om vi däremot ständigt är i elden, ständigt på väg framåt och utåt, blir vi svåra att få kontakt med (och riskerar att bränna ut oss).

Vi lyssnar inte in andra och människor kan uppleva att vi kör över dem.

Om vi inte låter taget släppa när det är dags, kan vi fastna i olika sammanhang och situationer.
Vi saknar tillit och vågar inte kasta loss så vi går runt, runt i cirklar trots att vi VET att en förändring är nödvändig.
Här upplever vi nästan alltid stor rädsla för det okända. Kanske är det oundvikligt? Kanske ingår det när taget ska släppa?
Men när vi väl vågar följa flödet blir vi ofta förvånade över hur lätt det går.
Om vi alltid lever i vattenfasen kan vi bli en flowboy eller flowgirl.
Vi lever enligt devisen ”det blir som det blir” eller ”det var meningen” men egentligen har vi varken grund eller riktning och skulle må bra av att praktisera mer med både jord och eldelementet.

Ibland fastnar vi i känslan av separation. Här känner vi oss ofta ensamma och övergivna.
Det är en plågsam upplevelse som kan skapa stort lidande.
Hur ska vi göra för att få känna gemenskap med livet och med andra?
Luftelementet kan stödja oss i att våga öppna upp hjärtat för närvaro, kärlek, tillhörighet, enhet.
När vi upplever separation från andra handlar det kanske om att vi egentligen behöver komma närmare oss själva.
När vi bjuder in frihet och lätthet i upplevelsen av separation kommer den så småningom att skifta – men det är en process som ofta tar tid.

 

Du väljer
I Lifedancing är alla guidningar och instruktioner från ledaren förslag som du får förhålla dig till. Känn efter om de inspirerar dig och stäm av med din inre guidning om det känns rätt. Om du efter tag märker att du alltid följer samma mönster och får lust att pröva något nytt: testa! Du kommer att känna om det är rätt för dig eller inte.

 

wisewoman

Olika möjliga positiva effekter av Lifedancing
Genom att dansa Lifedancing regelbundet blir du rörligare och smidigare och du får bättre kondition och ökad blodcirkulation. Du ökar gradvis din kroppskännedom i och med att du lär dig lyssna på och lita till din kropps signaler.

Du kan även uppleva att du bli mer energifylld och vaken, och att du får djupare kontakt med dina känslor. Troligtvis kommer du att känna mer av allt; djupare glädje, intensivare lust och starkare smärta – samtidigt som du kultiverar förmågan att vara centrerad och grundad, även när du utmanas i ditt inre och yttre liv.

Du kan också märka att du får mer tillgång till din intuition, din kreativitet och att  skaparkraften börjar flöda. Kanske börjar du också drömma mer regelbundet. Så småningom märker du hur du i dansen kan skapa mer flöde i fysiska spänningar, känslomässiga knutar och stagnerade, kreativa processer genom att röra på utmaningarna.

Efterhand får du en alltmer förkroppsligad förståelse för hur energi ofta rör sig cykliskt genom olika processer: i naturen, i olika skapande processer och – inom dig själv.

Att tänka på
Dansrummet öppnar för uppvärmning 15 min. innan kursstart.
Kom i god tid, så får du ut mer av din danspraktik.

Dansa i sköna kläder som du känner dig fri i.
Dansa barfota eller i gymnastik/dansskor.
Ta med vattenflaska.

För att minimera risken för skador ber vi dig känna in kroppens begränsningar.
Var lyhörd inför dig själv och vila när du behöver!

Förutsättningen för deltagande är att man kan hålla och härbärgera sig själv och sin egen process,
och att man kan interagera känsligt och respektfullt med andra deltagare.

Vi avråder från att söka upp och kontakta andra Lifedancingdeltagare utanför dansrummet,
såvida inte två eller flera deltagare gör upp om att ha kontakt med varandra i direkt anslutning till en danssession. Lifedancing-rummet är inte en plats för dejting, utan ett utrymme dit dansälskare kommer för att utöva sin danspraktik.

Det är inte tillåtet att vara i Lifedancingrummet om man druckit alkohol eller tagit droger.
Cigaretter eller snus är inte heller tillåtet.

Använd inte starka parfymer, deodoranter eller rakvatten dansrummet. Flera dansare är allergiska.

 

Vi ses på dansgolvet.
Varmt välkommen!