Om Lifedancing 2020-07-01T18:34:43+00:00

Om Lifedancing

Introduktion
Här kan du läsa om Lifedancing-metoden.
Först en kort introduktion till de olika delarna i Lifedancing-praktiken,
sedan några rader om metodens möjliga effekter.
Längst ned några viktiga förhållningsregler.

Om Lifedancing-metoden
En Lifedancing-klass inleds alltid med uppvärmning och centrering, sedan samling med en kort introduktion. Nästa steg är grundning och därefter dansar du dig igenom Lifedancing-cykelns fyra faser/element. Sedan avslappning, vila och integrering. Slutligen samling igen och en kort uppföljning.

Uppvärmning
Dansrummet öppnar för uppvärmning 15 min. innan kursstart. Kom i god tid, landa, värm upp och förbered dig inför klassen så får du ut mer av din danspraktik.

Centrering
Centrering är en av basövningarna i Lifedancing-metoden och den kommer efter uppvärmningen. När vi praktiserar centrering låter vi uppmärksamheten landa någonstans i kroppen där vi tydligt känner andningens rörelser. Vilar hemma hos oss själva i närvaro, andetag för andetag.

Genom att träna centrering regelbundet övar vi upp förmågan att vara närvarande i våra kroppar. Och när vi är närvarande – hemma hos oss själva – blir det enklare att möta andra utan att tappa bort oss själva. Vi känner var vi börjar och slutar och kan lättare låta andra komma nära om vi vill det – och sätta gränser om vi behöver det.

Grundning
Grundning är också en av basövningarna i Lifedancing-metoden och vi gör den efter introduktionen. I grundningen fortsätter vi att träna vi upp förmågan att känna kroppen inifrån (istället för att betrakta den utifrån, som ett objekt).

När vi övar grundning praktiserar vi med både uppåtgående och nedåtgående kraft, med lätthet och tyngd. Vi känner kroppen inifrån, del för del, med närvaro, andning och rörelse. Vi lägger särskilt mycket uppmärksamhet på fötterna och vi återkopplar och grundar alla kroppens delar med våra fötter och med golvet.

När vi tränar grundning regelbundet blir vi alltmer hemma och bekväma i våra kroppar. Ju mer vi övar, ju mer utvecklar vi känslighet och lyhördhet inför kroppens signaler.

Lifedancing-cykeln
Grundstrukturen i en Lifedancing-cykel ser likadan ut vid varje tillfälle. Man kan säga att cykeln är som en ritual med bestämda faser. Ritualen håller och härbärgerar dansarna och dansen. Alla deltagare är mer eller mindre bekanta med ritualen och kan därför förhålla sig fritt till den, samtidigt som dess struktur och faser respekteras och följs.

Under en Lifedancing-cykel dansar vi oss igenom hela kroppen, individuellt och kollektivt. Varje kroppsdel är kopplat till ett element och till en eller flera kvalitéer. Guidningar och förhållningssätt från ledaren samt musiken stöder och inspirerar danspraktiken. Exempel på kvalitéer och förhållningssätt: tyngd/lätthet, motstånd/flöde, kontraktion/expansion, separation/gemenskap, receptivitet/aktivitet, inåtgående/utåtgående.

Här en kort beskrivning av de olika faserna i Lifedancing-cykeln.

Jord
I jord-fasen blir du guidad i att landa ännu djupare dig själv. Du lägger uppmärksamheten i den nedre delen av kroppen och utforskar fötternas och benens rörelser. I slutet av jord-fasen guidas du in i kollektiv dans där du får öva receptivitet tillsammans med gruppen.

Element: jord
Kroppsdelar: fötter, ben
Kvaliteter: tyngd, mörker, kyla
Förhållningssätt: receptivitet, ta emot sig själv och andra
Riktning: inåt
Vanliga upplevelser: glädje över att känna kontakt med sig själv, rädsla för att möta sig själv, kanske upplevelsen av icke-kontakt.

Eld
I eld-elementet landar du i höfterna och sätter du dig i kontakt med din livsenergi, din kraft. Här blir dansen ofta mer aktiv, utåtgående och uttrycksfull. Du guidas in i kollektiv dans där du får träna på att dela din kraft med andra. Du dansar i dyader, triader och med hela gruppen.

Element: eld
Kroppsdelar: höfter, bäcken, genitalier
Kvaliteter: livsenergi, libido, värme
Förhållningssätt: aktivitet, kommunikation med andra
Riktning: utåt
Vanliga upplevelser: glädje över att vara i kontakt med sin kraft, eller rädsla för kraften, kanske ilska över att man hållit sig tillbaka

Vatten
I vatten-elementet guidas du i att låta uppmärksamheten flöda upp genom ryggraden för att landa i den övre delen av kroppen: nacken, halsen och huvudet. Du överlämnar dig till rytmen och flyter med i rörelseflödet. Du kan antingen dansa vattendansen individuellt eller kollektivt.

Element: vatten
Kroppsdelar: huvud, nacke, hals
Kvaliteter: flöde
Förhållningssätt: låta taget släppa, överlämnande, tillit
Riktning: inåt
Vanliga upplevelser: befrielse, men också sorg, sårbarhet och upplevelsen av att sitta fast.

Luft
I luft-fasen lägger du uppmärksamheten i bröstet, i axlarna och armarna och öppnar upp för ännu mer rörelsefrihet. Bjuder in expansion och lätthet i din dans. Samskapar med gruppen i subtilt, ansträngningslöst flöde. I slutet av luft-fasen dansar du dig in avslappning, vila, integrering

Element: luft
Kroppsdelar: bröst, axlar armar, händer
Kvaliteter: expansion, frihet, lätthet, ljus
Förhållningssätt: receptivitet och aktivitet samtidigt
Riktning: inåt och utåt
Vanliga upplevelser: glädje, kreativitet och enhet. Kanske också upplevelsen av separation

 

Musikens betydelse i Lifedancing-praktiken
Musiken försöker speglar de fyra elementen och vi arbetar med alla möjliga olika musikstilar (även om vi har våra favoriter: tango, latin, balkan, house, jazz, world, electronic).
Vi använder oss av både musik i flöde och musik med tydliga brott för att både inspirera och utmana dansarna.

 

Olika möjliga positiva effekter av Lifedancing
Genom att dansa Lifedancing regelbundet blir du rörligare och smidigare och du får bättre kondition och ökad blodcirkulation. Du ökar gradvis din kroppskännedom när du övar centrering och grundning och du upplever så småningom djupare, förkroppsligad närvaro, även när du utmanas i ditt inre och yttre liv.

Du kan även känna att du bli mer energifylld och vaken. Kanske får du också djupare kontakt med din intuition och din kreativitet.

Så småningom märker du hur du i dansen kan skapa flöde i allt genom att sätta det i rörelse – tex fysiska spänningar, känslor och tankar, konflikter och stagnerade, kreativa processer.

Efterhand får du en alltmer förkroppsligad förståelse för hur energi ofta rör sig cykliskt genom olika processer: i naturen, i olika skapande processer och – inom dig själv.

Några viktiga förhållningsregler
Ny Lifedansare? Då måste du vara med på den obligatoriska introduktionen, start kl. 18.30 (gäller Shake-kvällarna).

Dansrummet öppnar för uppvärmning 15 min. innan kursstart. Kom i god tid, landa, värm upp och förbered dig inför klassen så får du ut mer av din danspraktik.

Inget insläpp efter utsatt start-tid.

Dansa i kläder som du känner dig bekväm och fri i.
Dansa barfota eller i gymnastik/dansskor.
Ta med vattenflaska.

För att minimera risken för skador ber vi dig känna in kroppens begränsningar.
Var lyhörd inför dig själv och vila när du behöver.

Vi avråder från att ta kontakt med andra Lifedancing-deltagare utanför dansrummet såvida inte två eller flera deltagare gjort upp om att ha kontakt med varandra i direkt anslutning till en dansklass. Lifedancing-rummet är inte en plats för dejting, utan ett utrymme dit människor kommer för att utöva sin danspraktik.

Det är inte tillåtet att vara i Lifedancing-rummet om man druckit alkohol eller tagit droger.
Cigaretter eller snus är inte heller tillåtet.

Använd inte starka parfymer, deodoranter eller rakvatten i dansrummet pga av allergi och astma.