Kursstart 20/3: Follow The Flow

Follow The Flow – Fördjupningskurs i Lifedancing, 4 ggr
20, 27/3, 10, 17/4 – Ej påsklovet v. 14
Kl. 19.00-21.00, uppvärmning från 18.45
950/800 kr, den högre kostnaden om du arbetar, annars den lägre 
Musikens Hus, Djurgårdsgatan 13, Gbg
 
 
FTF-bakgrund
Efter att ha undervisat i Lifedancing i många år fick jag lust att undersöka vad som skulle hända om jag skippade guidningarna, och istället bara lät musiken guida klassen?
Styrde och störde jag dansarna med mitt prat? Tog jag dem ur närvaro, ur flödet och ur det intuitiva samspelet som uppstod spontant på Lifedancing-golvet?
2013 bestämde jag mig för att pröva, och sedan dess är FTF en återkommande kurs i Lifedancing-verksamheten.
Jag och FTF-teamet har provat oss fram, testat olika upplägg, och nu har vi landat i en form som jag tycker fungerar bra (kommer dock säkert att ändras igen).
 
FTF-cykeln – en strukturerad ritual med olika faser
Grundstrukturen i en FTF-cykel ser likadan ut vid varje tillfälle. Man kan säga att FTF-strukturen är en karta eller en ritual med olika, bestämda faser.
Ritualen håller och härbärgerar dansarna, dansen och flödet, men är också en del av flödet.
Alla deltagare är mer eller mindre bekanta med ritualen och kan därför förhålla sig fritt till den, samtidigt som dess struktur och faser respekteras och följs.
De olika faserna i FTF-cykeln/ritualen
Vi börjar som vanligt med utrymme för uppvärmning och landning (15 min före kursstart).
Uppvärmningen kan betyda mycket för kvalitén på danspraktiken, både individuellt och kollektiv.
När dansarna har hunnit landa i den egna kroppen, i gruppkroppen och i rummet blir närvaron och avslappningen ofta djupare.
Sedan övar vi centrering; landar i oss själva och i nuet genom andningens rörelser i kroppen.
Därefter en kort samling, som kan se ut på olika sätt.
För det mesta en namnrunda och några få ord från var och en, och så en kort introduktion från mig.
Eventuellt en övning, men oftast inte.
Så fortsätter vi med grundning. Försöker landa i kroppen inifrån, del för del.
Mycket fokus på fötterna och kontakten med jorden.
Så börjar dansresan genom kroppen och Lifedancing-cykeln.
 
Musiken försöker speglar de fyra elementen och jag arbetar med alla möjliga olika musikstilar (även om jag har mina favoriter: tango, latin, balkan, house, jazz).
Jag använder mig av både musik i flöde och musik med tydliga brott för att inspirera och utmana dansarna.
På slutet som vanlig en stunds integrering och vila. Ibland en kort, guidad avslappning.
 
Så en kort samling igen där alla erbjuds möjligheten att kort dela (om man vill).
Därefter sätter vi punkt, släpper kvällen och dansar hem.
 
Olika möjliga förhållningssätt att ta med sig in i Follow The Flow 
Försök slappna av så mycket som möjligt in i den egna kroppen och närvaron: det är nyckeln till all kommunikation.
Släpp fram och följ de rörelseimpulser som kommer.
Utforska motsatser, t.ex. tyngd/lätthet, mörker/ljus, motstånd/flöde, kontraktion/expansion, separation/gemenskap.
 
Inspireras av varandras dans – härma varandra.
Plocka upp rörelser man tycker verkar roliga, imitera andras dans och testa: hur känns den här dansen i kroppen?
Ibland uppstår underbara danskluster av deltagare som böljar fram i gemensamma rörelsevågor under en längre eller kortare stund.
Dansmagi!
Säga ja till spontana impulser, tex kliva in i ett pågående rörelsemöte mellan två eller flera, föra in sig själv som en ny, kreativ parameter i sammanhanget och se vad som händer.
Här gäller det att praktisera med stor känslighet och lyhördhet, så vi inte kör över varandra.
Som vanligt väljer man om man vill dansa individuellt eller tillsammans, eller båda delarna.
Vi tar ingen paus. Man dricker vatten och går på toaletten när man behöver det och vilar när kroppen säger till.
Vi är lyhörda inför kroppen och känner noga in dess begränsningar.
2018-03-20T13:24:56+00:00 mars 20th, 2018|