Follow the Flow – Terminskurs i Lifedancing 2020-07-01T18:29:09+00:00

Follow The Flow

Follow The Flow – Terminskurs i Lifedancing – 8 ggr, Göteborg

Follow The Flow rör du genom Lifedancing-cykeln utan guidning. Att dansa utan guidning kan fördjupa din danspraktik, ta dig in i större närvaro och friare flöde. Under en Follow The Flow-session får du möjlighet att:

– Utforska vad det kan innebära att flöda fritt – både på dansgolvet och i livet.
– Undersöka begrepp som närvaro/frånvaro, tyngd/lätthet, kontraktion/expansion, motstånd/frihet, individualitet/gemenskap, samhörighet/separation.
– Uppleva hur det är för dig att förhålla dig till egna och andras dansimpulser i ofiltrerat, kreativt flöde.

Follow The Flow fungerar oftast  bäst om du redan är bekant med Lifedancing-metoden. Kanske har du dansat på Shake-kvällarna, eller på någon av våra work-shops och känner att du har lust att fördjupa din dans-praktik.

Att dansa regelbundet i en sluten grupp kan vara starkt och stödjande. Gruppen blir ofta en container för såväl individuella som kollektiva, kreativa rörelser.

 

Follow The Flow – Terminskurs i Lifedancing – 8 ggr, Göteborg
Ti. 22, 29/9, 6, 13, 20/10, 3, 10, 17/11
OBS – ej höstlovet v. 44 ti. 27/10
Kl. 18.30-21.00, uppvärmning från 18.15
Musikens Hus, Djurgårdsgatan 13, Gbg, ingång från gården
1800/1600 kr, den högre kostnaden om du arbetar, annars den lägre
Föranmälan carinamaria@lifedancing.se

 

Flödet kan vara fritt eller bundet. Fritt flöde är jämförbart med ohämmad rörelse och kan ta form när de inre och yttre omständigheterna upplevs som trygga och säkra. Bundet flöde är jämförbart med återhållen eller hämmad rörelse och uppstår när det finns yttre hot eller fara. Vi behöver ha tillgång till båda.
Monika Thelin