Follow The Flow – Terminskurs i Lifedancing 2021-11-29T22:15:14+00:00

Follow The Flow

Follow The Flow – Terminskurs i Lifedancing – 8 ggr, Göteborg
Ti.
11/1-1/3 och 15/3-3/5

 På Follow The Flow dansar du din egen dans på ditt sätt, utan verbala guidningar från ledaren.
Lifedancing-cykeln, musiken och rytmen inspirerar till individuell och kanske kollektiv dans.Under en Follow The Flow-session får du möjlighet att:
– Öva centrering och grundning.
– Utforska kroppens egna rörelser på dansgolvet.
– Uppleva hur det är för dig att förhålla dig till egna och andras dansimpulser i ofiltrerat, kreativt flöde.
– Undersöka begrepp som närvaro/frånvaro, tyngd/lätthet, kontraktion/expansion, motstånd/frihet, individualitet/gemenskap, samhörighet/separation.
– Praktisera avslappning och vila.

Att dansa utan instruktioner kan fördjupa din praktik och ta dig in i djupare närvaro och friare flöde och att praktisera regelbundet i en sluten grupp kan vara roligt och stödjande.
Gruppen blir ofta en stark container för såväl individuella som kollektiva, kreativa processer.
Follow The Flow fungerar oftast bäst om du redan är lite bekant med Lifedancing-metoden.
Kanske har du dansat på Shake-kvällarna, eller på någon av våra work-shops och har lust att praktisera mer.

 

Follow The Flow – Terminskurs i Lifedancing, 8 ggr.
Kurs 1 ti. 11/1-1/3 8 ggr
Kurs 2 ti. 15/3-3/5 8 ggr
Kl. 18.30-21.00, uppvärmning från 18.15
1950/1750 kr, den högre kostnaden om du arbetar, annars den lägre