Follow The Flow

Att befinna sig i flow är härligt och belönande för människan – men också nyttigt.
Vår samtid är oerhört krävande kognitivt och koncentrationsmässigt sett. 
Vi gör ofta många saker samtidigt och får hela tiden stimuli utifrån. 
Att då uppleva ”flow” är ett avsteg från det.  
Hanna Poikonen
Follow The Flow

På Follow The Flow dansar du din egen dans på ditt sätt, utan verbala instruktioner från ledaren.

Lifedancing-cykeln, musiken och rytmen inspirerar till individuell och kanske kollektiv dans.
Att dansa utan instruktioner kan fördjupa din praktik och ta dig in i djupare närvaro och friare flöde.
Under en Follow The Flow-session får du möjlighet att:

– Utforska vad det kan innebära att flöda fritt på dansgolvet.
– Uppleva hur det är för dig att förhålla dig till egna och andras dansimpulser i ofiltrerat, kreativt flöde.
– Undersöka begrepp som närvaro/frånvaro, tyngd/lätthet, kontraktion/expansion, motstånd/frihet, individualitet/gemenskap, samhörighet/separation.
Follow The Flow fungerar oftast  bäst om du redan är bekant med Lifedancing-metoden.
Kanske har du dansat på Shake-kvällarna, eller på någon av våra work-shops och känner att du har lust att praktisera mer.

Att dansa regelbundet i en sluten grupp kan vara roligt och stödjande.
Gruppen blir ofta en stark container för såväl individuella som kollektiva, kreativa processer.
Follow The Flow
Ti. 26/11, 3, 10, 17/12 kl. 18.30-21.00, uppvärmning från 18.15
Kl. 18.30-21.00, uppvärmning från 18.15
Musikens Hus, Djurgårdsgatan 13, Gbg, ingång från gården
950/750 kr, den högre kostnaden om du arbetar, annars den lägre
2019-11-26T14:46:43+00:00 november 26th, 2019|