Fördjupningskurs i Lifedancing – Follow the Flow 2018-01-11T19:33:50+00:00

Follow The Flow – Fördjupningskurs i Lifedancing, 4 ggr

Follow The Flow rör du utan guidning till musik som speglar de fyra elementen i Lifedancing-cykeln. Att dansa utan guidningar kan fördjupa din danspraktik, ta dig in i större närvaro och friare flöde. Under en Follow The Flow-session får du möjlighet att:

– Utforska vad det kan innebära att flöda fritt – både på dansgolvet – och i livet.
– Undersöka begrepp som närvaro/frånvaro, tyngd/lätthet, kontraktion/expansion, motstånd/frihet, individualitet/gemenskap, samhörighet/separation.
– Uppleva hur det är för dig att förhålla dig till egna och andras dansimpulser i ofiltrerat, kreativt flöde.

Follow The Flow passar dig som redan är bekant med Lifedancing-metoden. Kanske har du dansat på Shake-kvällarna, eller på någon av våra work-shops och känner att du har lust att fördjupa din dans-praktik.

Att dansa regelbundet i en sluten grupp kan vara starkt och djupt. Gruppen blir ofta en container för såväl individuella som kollektiva, kreativa processer.

Follow The Flow – Fördjupningskurs i Lifedancing, 4 ggr
20, 27/3, 10, 17/4 – Ej påsklovet v. 14
Kl. 19.00-21.00, uppvärmning från 18.45
950/800 kr, den högre kostnaden om du lönearbetar, annars den lägre
Musikens Hus, Djurgårdsgatan 13, Gbg
Föranmälan till carinamaria@lifedancing.se eller 073-555 33 82

Flödet kan vara fritt eller bundet. Fritt flöde är jämförbart med ohämmad rörelse och kan ta form när de inre och yttre omständigheterna upplevs som trygga och säkra. Bundet flöde är jämförbart med återhållen eller hämmad rörelse och uppstår när det finns yttre hot eller fara. Vi behöver ha tillgång till båda.
Monika Thelin