Follow The Flow – Terminskurs i Lifedancing 2022-09-01T15:01:40+00:00

Lifedancing & Röst samt Follow The Flow

Lifedancing & Röst Terminskurs 8 ggr Göteborg

13/9-1/11

Fri kropp, fri röst…
Under vissa Lifedancing-sessioner kommer rösten med spontant, och det kan vara enormt befriande och härligt när stora delar av gruppen öppnar upp och ljudar tillsammans.

Den här terminen kommer vi att – utöver Lifedancing-praktiken – erbjuda möjligheten att gå lite djupare in i just röstarbete.
Med enkla, roliga övningar, inspirerande av Basal Kroppskännedom och Roy Hart, ska vi utforska sambanden mellan kropp, andning, rörelse och röst.
Under en Lifedancing & Röst-session får du möjlighet att:

– Öva centrering och grundning.
– Andas och ljuda.
– Utforska kroppens rörelser och röster på dansgolvet.
– Uppleva hur det är för dig att förhålla dig till egna och andras dans/röstimpulser i ofiltrerat, kreativt flöde.
– Sjunga enkla sånger i grupp.
– Landa i avslappning och vila.

Att dansa, ljuda och sjunga regelbundet i en sluten grupp kan vara roligt och stödjande.
Gruppen blir ofta en stark container för såväl individuella som kollektiva, kreativa processer.

Lifedancing & Röst Terminskurs 8 ggr.
Ti. 13/9-1/11 8 ggr
Kl. 18.30-21.00, uppvärmning från 18.15
1950/1750 kr, den högre kostnaden om du arbetar, annars den lägre
Musikens Hus, Djurgårdsgatan 13, ingång från gården/parkeringen
Föranmälan carinamaria@lifedancing.se eller sms 073-555 33 82

Follow The Flow Terminskurs i Lifedancing, 4 ggr, Göteborg
Ti. 15/11-6/12 – 4 ggr

På Follow The Flow dansar du din egen dans på ditt sätt, utan verbala guidningar från ledaren.
Lifedancing-cykeln, musiken och rytmen inspirerar till individuell och kanske kollektiv dans.Under en Follow The Flow-session får du möjlighet att:– Öva centrering och grundning.
– Utforska kroppens egna rörelser på dansgolvet.
– Uppleva hur det är för dig att förhålla dig till egna och andras dansimpulser i ofiltrerat, kreativt flöde.
– Undersöka begrepp som närvaro/frånvaro, tyngd/lätthet, kontraktion/expansion, motstånd/frihet, individualitet/gemenskap, samhörighet/separation.
– Praktisera avslappning och vila.
Att dansa utan instruktioner kan fördjupa din praktik och ta dig in i djupare närvaro och friare flöde och att praktisera regelbundet i en sluten grupp kan vara roligt och stödjande.
Gruppen blir ofta en stark container för såväl individuella som kollektiva, kreativa processer.

 
Follow The Flow Terminskurs i Lifedancing, 4 ggr.
Ti. 15/11-6/12
Kl. 18.30-21.00, uppvärmning från 18.15
950/750 kr, den högre kostnaden om du arbetar, annars den lägre
Musikens Hus, Djurgårdsgatan 13, ingång från gården/parkeringen
Föranmälan carinamaria@lifedancing.se eller sms 073-555 33 82