Grundkurs i Lifedancing – Embodiment 2017-09-19T08:47:47+00:00

m19sEmbodiment – Grundkurs i Lifedancing

Dance is just discovery, discovery, discovery.
Martha Graham

Grundkurs i Lifedancing för dig som är nyfiken på hur fri dans och rörelse kan hjälpa dig till djupare, förkroppsligad närvaro. Vi kultiverar förmågan att känna kroppen inifrån, med acceptens och medkänsla (istället för att betrakta kroppen utifrån som ett objekt, som ska ändras och fixas). Tar emot det inom oss som kanske är lite bortglömt, stelt och spänt, med receptiv närvaro, andning, röst och beröring. Sätter det i rörelse, dansar med det, och får så småningom friare flöde i kroppen.

När vi är hemma i våra kroppar, kan vi hålla och härbärgera mer energi, utan att riskera att bli överväldigade.
När vi är centrerade och grundade, kan vi känna våra känslor, utan att tappa kontakten med oss själva, stänga av eller agera ut.

Embodiment erbjuder en grundlig introduktion till Lifedancing-metoden. Kursen passar både dig som är ny Lifedansare och dig som redan är bekant med metoden. Varje tillfälle innehåller alltid basövningarna centrering och grundning, guidad dans genom elementen i Lifedancing-cykeln samt avslappning.

Att dansa Lifedancing i en sluten grupp kan vara roligt och innerligt. Gruppen blir ofta ett fint stöd och en stark container för danspraktiken. Läs gärna mer om Lifedancing-metoden under fliken Lifedancing.

Embodiment – Grundkurs i Lifedancing, 10 ggr
Ingen grundkurs planerad i höst.